پایگاه پاسخگویی به سؤالات و مرکز پاسخگویی (مرکز پاسخگویی): درباره این که «آیا تکنولوژی الزاماً فرهنگش را با خودش می‌آورد یا خیر؟» بحث‌های گسترده و متنوع بسیاری شده است و صاحب‌نظران نقطه‌نظرات مشترک، متفاوت و حتی مغایری ارائه نموده‌اند.

الف – تردیدی نیست که تکنولوژی، فرهنگ خودش را به همراه می‌آورد، اما مغلطه و خطای صورت گرفته اینجاست که گمان یا القا می‌کنند که تکنولوژی الزاماً تمام فرهنگ آن محیطی که در آن کشف و اختراع یا ساخته شده است را به همراه می‌آورد! مثلاً اگر خودرو ابتدا در انگلیس ساخته شد و سپس تکنولوژی‌اش به جهان صادر شد، پس فرهنگ ازدواج آنها را نیز با خود می‌آرود!

وسایل الکتریکی و یا الکترونیکی، فرهنگ خود را می‌آورند، نه الزاماً فرهنگ کشور و ملت سازنده را. بدیهی است که وقتی امکانات صوتی و تصویری به صورت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در اختیار همگان قرار گرفت، مردم از آنها استفاده می‌کنند، اما الزامی نیست که حتماً محتوای برنامه‌ها نیز انگلیسی، آلمانی یا غربی باشد. تکنولوژی رادیو و تلویزیون، تعیین نمی‌کند که این فیلم خوب است یا بد؟ این خبر دروغ است یا راست؟

وقتی آب میوه‌گیری‌های صنعتی و خانگی گوناگون به بازار عرضه می‌شوند، دیگر کمتر کسی از روش‌های سنّتی برای گرفتن آب‌میوه استفاده می‌نماید، اما دلیل نمی‌شود که حتماً ساعت و مقدار نوشیدن آب میوه به سبک (فرهنگ) ایتالیایی یا فرانسوی باشد.

وقتی ماشین تایپ می‌آید، کمتر کسی (به ویژه در ادارات و یا تحریر کتاب) از قلم، جوهر و کاغذ استفاده می‌کند – وقتی برنامه‌های کامپیوتری برای نوشتن حروف می‌آید، کمتر کسی از ماشین تایپ استفاده می‌کند – پرینتر جای قلم و جوهر را می‌گیرد – صفحات دیجیتالی جایگزین صفحات کاغذی می‌گردند و …، اما دلیل نمی‌شود که محتوای نوشتار نیز مطابق فرهنگ غرب و شرق باشد.

●- بنابراین، تکنولوژی به صرف تکنولوژی (ابزار صنعتی)، فرهنگ خودش را می‌آورد و نه این که الزاماً فرهنگ کشور و ملت کاشف، مخترع یا سازنده‌اش را و آن هم در تمامی موارد و شئون زندگی فردی و اجتماعی، به همراه آورد.

ب – تکنولوژی، به خودی خود، هیچ ملاک و محکی جهت تشخیص خوب و بد و یا ارزش و ضد ارزش نمی‌باشد، مگر این که توسط انسان، صرفاً برای مصارف ضدارزشی ساخته شده باشد و هیچ کارآیی دیگری نداشته باشد.

به عنوان مثال: حتی نمی‌توان گفت که ساخت سلاح‌های پیچیده‌ی نظامی بد است، چون سبب ویرانی، قتل و جراحت می‌شود؛ چرا که برای دفاع در مقابل متجاوز، ظالم و جنایتکار، نه تنها خوب است، بلکه لازم است – اما بی‌تردید سلاح‌های کشتار جمعی، که صرفاً برای همین کشتار جمعی ساخته شده‌اند و کارآیی دیگری نیز ندارد، ابزار خوبی نیستند.

●- در همین مثال نیز به خوبی روشن است که یک سلاح پیچیده که استفاده‌ی مثبت دفاعی نیز دارد، و یک سلاح کشتار جمعی، که صرفاً استفاده‌ی نامطلوب دارد نیز نمی‌توانند تعیین کننده خوب و بد یا ارزش و ضد ارزش باشند؛ بلکه این انسان است که مبتنی بر چارچوب‌های نظری عقل، قلب، فطرت و علم، قائل به حُسن و قبح ذاتی یا اعتباری می‌شود و سپس ابزار را برای رسیدن به مقاصد می‌سازد و سپس درباره‌ی آنها تحلیل و داوری می‌نماید که خوب است یا بد است؟

ج – تکنولوژی به خودی خود تعیین و تکلیف نمی‌نماید که انسان چه کند؛ بلکه این انسان است که با تکیه به عقل و به تناسب اسباب، ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد، برای خود یا جامعه تعیین و تکلیف می‌نماید. حال چه تکالیف الهی را ابلاغ نماید، و چه از خودش تعیین و تکلیف نماید.

●- به عنوان مثال: شما در حال نوشتن یک مقاله‌ی علمی و تحقیق در موضوعات آن هستید. حال می‌خواهید در مورد ریشه و معنای درست یک واژه تحقیق کنید؛ هم می‌توانید به کتابخانه‌ی ملی و یا کتابخانه‌های تخصصی بروید و ساعت‌ها وقت برای رفت و آمد، انتخاب و تورق صدها کتاب مصروف بدارید، هم می‌توانید سریعاً به ریشه و معنای آن در اینترنت دسترسی یابید. حالا تکلیف چیست و این تکلیف را کدام منبعی تعیین کرده است؟ آیا تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات در فضای اینترنتی تعیین و تکلیف کرده است، یا عقل و شعور و علم و منطق و … در آدمی تکلیف را روشن می‌سازد؟!

●- اگر رشد تکنولوژی را در وسایل حمل و نقل و یا آمد شد را (ماننده ساخت خودرو، قطار، کشتی، هواپیما، جاده و …) در نظر بگیریم، سپس به قوانین مرتبط و مترتب با آنها توجه کنیم، معلوم می‌شود که آیا خودروهای سبک و سنگین، جایگاه و تکلیف گاز، ترمز، دنده و یا چراغ سبز و قرمز و زرد را تعیین و تکلیف کرده است، و یا آدمی مبتنی بر عقل، شعور، دانش و گرایش فطری به نظم و انضباط، این اسباب را ساخته و قوانینش را وضع کرده است؟

حق و حقوق:

خوب و بد – ارزش و ضد ارزش – اخلاق و ضد اخلاق – حُسن و قبح، هیچ معنا و اعتباری ندارند، مگر آن که در قالب “حق” و بالتبع “حقوق” مطرح گردند. و به همین علت است که اندیشه‌های نوین غربی، برای حُسن و قبح ذاتی، هیچ ارزشی قائل نیستند و همه را اعتباری قلمداد می‌کنند! چرا که نمی‌خواهند برای هیچ کسی، حق و حقوقی قائل شوند و خود را مکلف و متعهد به رعایت حقوق دیگران بدانند. لذا حتی بمباران اتمی، یا ایجاد گروهک‌های تروریستی و … را حق خود می‌شمارند!

بدیهی است “حق” هر موجودی، به تناسب حکمت و جایگاه موجودیت و اندازه‌های او تعیین می‌شود. به عنوان مثال: حق گیاه این نیست که حیوان شود، حق حیوان نیز این نیست که انسان شود و حق انسان نیز این نیست که به زندگی نباتی یا حیوانی بسنده نماید – حق زن، مرد شدن نیست و حق مرد نیز زن شدن نیست.

حال چه کسی می‌تواند حق و حقوق را تبیین، ابلاغ و تکلیف نماید؟ آیا به جز آن که خلق نموده، اندازه‌ها را قرار داده و سپس مطابق با اندازه‌ها هدایت (تکوینی و یا تشریعی برای انسان) می‌نماید؟

«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» (الأعلی، ۱ تا ۳)

ترجمه: منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه‌ات را * همان خداوندی که آفرید و منظم نمود (هماهنگی بخشید) * و همان که اندازه قرار داد و (سپس مطابق با اندازه‌ها) هدایت نمود.

تکنولوژی، إله و ربّ نیست:

مردمان در عصر قدیم [و بسیاری نیز در عصر جدید]، با دست خود مجسمه‌هایی ساخته و می‌سازند و آنها را در معابد قرار داده و “إله، معبود و ربّ” خویش خوانده و می‌خوانند!

تکنولوژی نیز ابزاری است که آدمی با دست خود آن را می‌سازد، سپس همین ابزار ساخته‌ و پرداخته‌ی خود را تقریر کننده‌ی سرنوشت – منبع تعیین خوب و بد – مرجع تربیت و تکلیف … و در یک کلمه “ربّ = صاحب اختیار و تربیت کننده‌ی امور” خود و دیگران قلمداد می‌نماید!

●- آیا این دو شرک در اصل شریک گرفتن برای خدا، با هم فرقی دارند و یا فقط إله‌ها و معبودها و رب‌هایشان فرق کرده است و از اسباب گِلی و فلزی و چوبی، به اسباب الکتریکی و الکترونیکی مبدل گردیده است؟!

پس وقتی می‌فرماید: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، یعنی در ربوبیت برای او شریک قرار مده و دیگری را “ربّ” خود و دیگران نخوان؛ بلکه همان که خلق کرده و اندازه گذاشته، همان هدایت می‌کند. و هدایت تشریعی نیز با تبیین حقوق و تعیین و ابلاغ تکالیف انجام می‌پذیرد.

 

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

پرسش:

آیا اقتضائات و فرهنگ همراه تکنولوژی، می‌تواند برای انسان تعیین تکلیف کند، یا بد و خوب را تعیین کند؟ آیا برای انسان، حکم ظرف و مظروف را دارد؟

پاسخ:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9309.html

 

  پیوستن و پیگیری در پیام‌رسان‌ها:

 

  

   

 

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

آپ موزیک برای شما عزیزان آهنگ آرمین زارعی بنام آروم يواش را آماده کرده است

Exclusive Song: Armin Zarei – “Aroom Yavash” With Text And Direct Links In UpMusic

tdhfdzg دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر : اشوان  / آهنگسازی : آرمین زارعی / تنظیم کننده : مسعود جهانی و فرزاد ماهان

UpMusicTag دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

قسمتی از متن ترانه : 

چرا چشات خيسه عشقم چرا گريه کردي
چقدر عوض شدي تو نامرد اِنقدره با من سردي
تويي که با خنده هات عاشقم کردي ديگه نميخندي
چرا وقتي پيشمي چشماتو رو بقيه نميبندي

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آرمین زارعی آروم يواش

دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

همین الان می توانید گوش دهید به ترانه بارون با صدای حمید عسکری از آلبوم کما 1

Exclusive Song: Hamid Askari – “Baroon” With Text And Direct Links In UpMusic

fh دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

آخه تو عزیز قصه‌هامی

♬♫
آخه تو شعر روی لبامی

♬♫
آخه جون تو بسته به جونم

UpMusicTag دانلود آهنگ حمید عسکری بارون
اگه بری دیگه نمی تونم

♬♫
آخه اسم تو رو که میارم

♬♫
میشی همه‌ی دار و ندارم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید عسکری بارون

دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشبختی

موزیک جدید وشیندنی سامان جلیلی بنام خوشبخت همینک از آپ موزیک

تیتراژ برنامه وقتشه از شبکه نسیم

Exclusive Song: Saman Jalili – “Khosh Bakhti” With Text And Direct Links In UpMusic

saman jalili دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی خوشبختی

متن آهنگ خوشبختی با صدای سامان جلیلی

بیشترو بیشتر میشی عزیز با تو میمونم تا آخر…

●♪♫

کمترو کمتر فاصله داریم

●♪♫

جا واسه قصه نمیذاریم جونمی دنیامی!

●♪♫

دوست دارم امروز و فردامی دوست دارم

●♪♫

تو خوده رویامی دوست دارم تورو تورو

●♪♫

این حسی که داریم

●♪♫

ماله خودمونه خدا داره

●♪♫

میگه که عاشقمونه

●♪♫

دل با کسی جز تو کاری نداره

●♪♫

دوست داره این حسی که داریم

●♪♫

این حسی که داریم…

سامان جلیلی خوشبختی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی خوشبختی

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

امروز برای شما کاربران عزیز ترانه بارون با صدای آرمین زارعی را آماده کرده ایم

Exclusive Song: Armin Zarei – “Baroon” With Text And Direct Links In UpMusic

sdf 4 دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

چته اينقدر چرا تو خودتي چرا هستي دپرس
امشبه رو بيخيال دنيا شو بيخال استرس
کنار منو تو ميسازيم يه زندگي آروم

UpMusicTag دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون
آسمونم که خوش رنگ تر شده چون داره مياد بارون
بارون ميباره آروم به هم وصليم ما دوتامون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آرمین زارعی بارون

دانلود آهنگ آرمین زارعی بارون

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ محمد نجم تکمیل دنیام

خواننده خوش صدای کشور محمد نجم اینبار با آهنگ شاد و ریتمیک تکمیله دنیام

شعر و آهنگسازی : علی عباسی / تنظیم کننده : ناصر عباسی

Exclusive Song: Mohammad Najm – “Takmile Doonyam” With Text And Direct Links In UpMusic

mohamad najm دانلود آهنگ محمد نجم تکمیل دنیام

متن آهنگ تکمیله دنیام از محمد نجم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بیماره این دلم ، تب داره این دلم ♫♪♭

از بس که عاشقم میسوزم ♫♪♭

موهات رو واکنی منو که نگاه کنی اسمم رو ♫♪♭

از سر عشق صدا کنی میره جونم ♫♪♭

تکمیله دنیام وقتیکه کنارمی تصویر چشمات ♫♪♭ ( تکرار )

میگه تو ماله منی ترکیب من با تو میشه تموم دنیام ♫♪♭ ( تکرار )

بیقراره حال قلبم وقتی تورو ندارم میدونی کم میارم آخه به تو بیمارم ♫♪♭

UpMusicTag دانلود آهنگ محمد نجم تکمیل دنیام

چقده قشنگه چشمات پیچو تاب موهات ♫♪♭

میبره دلمو میدونی خنده و ناز و ادات ♫♪♭

تکمیله دنیام وقتیکه کنارمی تصویر چشمات ♫♪♭ ( تکرار )

میگه تو ماله منی ترکیب من با تو میشه تموم دنیام ♫♪♭ ( تکرار )

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

محمد نجم تکمیل دنیام

دانلود آهنگ محمد نجم تکمیل دنیام

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حمید عسکری تلافی

♪ ترانه زیبای حمید عسکری بنام تلافی ( آلبوم کما 1 ) هم اکنون در رسانه آپ موزیک 

Exclusive Song: Hamid Askari – “Talafi” With Text And Direct Links In UpMusic

dfg 4 دانلود آهنگ حمید عسکری تلافی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر و آهنگسازی :  حمید عسکری / تنظیم کننده : میلاد ترابی

UpMusicTag دانلود آهنگ حمید عسکری تلافی

قسمتی از متن ترانه : 

میخوام تلافی بکنم چشمای تو یادم میاد
میخوام برم از پیش تو صدای تو بازم میاد
چرا ولم نمیکنی چرا نمیزاری برم
برو که من خسته شدم میبینی طاقت ندارم

از آلبوم کما 1 در سال 1385

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید عسکری تلافی

دانلود آهنگ حمید عسکری تلافی

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ امیرعلی به کی بگم

ترانه زیبای امیرعلی بنام به کی بگم هم اکنون در رسانه آپ موزیک 

Exclusive Song: Amir Ali – “Be Ki Begam” With Text And Direct Links In UpMusic

Amir Ali Be Ki Begam دانلود آهنگ امیرعلی به کی بگم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر و آهنگسازی : امیرعلی / تنظیم کننده : مصطفی سلطانی

UpMusicTag دانلود آهنگ امیرعلی به کی بگم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

امیرعلی به کی بگم

دانلود آهنگ امیرعلی به کی بگم

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

آهنگ خاطره انگیز تیغ اولو بزنم ( کنسل ) با صدای مجید خزاطها همینک از آپ موزیک

شعر / آهنگسازی / تنظیم کننده : مجید خراطها

Download Old Song Majid Kharatha – Cancel > With Text And Direct Links In UpMusics

kharatha دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

متن شعر موزیک کنسل با صدای  مجید خراطها :

/ خواهشم اینه بمونو کنسلش کن رفتن رو ♬♫

/ یا اگه می‌خواى برى این بار نفرین کن من رو ♬♫

/ اِنقدر سرت رو پایین نگیر آتیشم نزن ♬♫

/ این تو و این تیغو شاهرگ ، هرچه قدر میخواى بزن ♬♫

/ تیغو بردار دستامو خط خطی کن تلافیه ♬♫

/ عمری من زدم به قلبت ، تو نگفتی کافیه ♬♫

/ تو رو بخدا قسم اونطور نگاه نکن به من ♬♫

/ لاقل چیزی بگو فحشی بده حرفی بزن ♬♫

/ عزیزم دستات نلرزه تیغ اول رو بزن ♬♫

/ واسه خیانت ها و کم محلی های من ♬♫

/ تیغ دوم رو بزن بزار بریزه آبروم ♬♫

/ من خیانت کردم اما تو نیاوردی بِ‌روم ♬♫

/ 3 و 4 و 5 و 6 تیغ ها رو پشت هم بزن ♬♫

/ وقت جون دادن هم وایسا و تو چشمام زل بزن ♬♫

/ شاید اون لحظه ببینی اَشک چشمای منو ♬♫

/ بیا با هم آشنا کن تیغ و رگ های منو ♬♫

/ نکنه هنوز مهمم؟؟! ♬♫

/ چرا گریه میکنی ♬♫

/ حالا وقتشه بیایی منو راحتم کنی ♬♫

/ اَگه باز منو ببخشی ♬♫

/ دل بسوزونی بَرام ♬♫

/ با چه رویی زنده باشم اَز خجالتت درام ♬♫

/ بزار با دستای پر مهرتو رو به قبله شم ♬♫

/ اونطوری شاید قیامت باهات رو برو بشم ♬♫

/ تو این دنیا نشد ازت نگهداری کنم ♬♫

/ شاید اون دنیا بتونم واسه تو کاری کنم ♬♫

/ تیغ دستت دادم ♬♫

/ اما عزیزم یادت نره ♬♫

/ درد سکوت تو از تیغم بدتره ♬♫

/ نکنه فهمیدی مثل خون تو رگهای منی ♬♫

/ که نه میتونی بری نه تیغو راحت میزنی ♬♫

/ نکنه میخوای ببخشی نه تورو خدا بزن ♬♫

/ اگه بخشیدی عزیزم هی نگاه نکن به من ♬♫

/ تو که از خونم گذشتی تو که بخشیدی منو ♬♫

/ خواهشا پیشم بمون و کنسلش کن رفتنو ♬♫

♬♫♬♫♬♫♬♫

مجید خراطها کنسل

دانلود آهنگ کنسل مجید خراطها

در این رویکرد جدید ضروری است که فیلسوف از نقش اخلاقی خود آگاه باشد و در اینجا فیلسوف پیش از آنکه «پرسشگر» باشد «مسئول» است. همچنین او باید این ملاحظات را نیز در نظر بگیرد: «چرا می‌پرسد؟ درباره چه‌چیزی می‌پرسد؟ از چه کسی می‌پرسد؟ چرا ضروری است که پاسخ داده شود؟ درباره چه چیزی ضروری است که پاسخ داده شود؟ به چه کسی ضروری است که پاسخ داده شود؟» به عبارت دیگر، به سبب «مسئولیت» پرسش ابعاد ضروری اخلاقی پیدا می‌کند.
 
عبدالرحمن با توجه به این ملاحظات ذهنی استدلال می‌کند که نقش فیلسوفِ عرب درگیر شدنِ تقلیدی در پرسش‌هایی که دیگران درگیر آن هستند نیست. در عوض، او باید فقط پرسشی را طرح کند که مسئولِ طرح آن و مسئول پاسخ‌دادن به آن است و این فقط در صورتی رخ می‌دهد که گفتمان فلسفی عربی آزاد باشد و افق‌های نواندیشی به روی آن گشوده شود. برای انجام این کار، فیلسوفان عرب بایست دو مفهوم را مسئله‌سازی کنند: اول، مأموریت فیلسوف این باشد که انرژی فکری‌اش را در راستای رسیدن به «تفکر جامع و واحد» هدایت کند. دوم، فیلسوف باید موقعیت سیاسیِ محیط فرهنگی‌اش را به عنوان یک فرض منطقی و یک «امر واقع» بپذیرد.
 
۱٫ تفکر جامع و واحد: به تعبیر عبدالرحمن، برای فیلسوف گردآوریِ اشکال مختلف معرفت پراکنده در میان فرهنگ‌های مختلف رسم شده است. اما امروز، مأموریت فیلسوف باید خلاف این روش باشد. مأموریت او این نیست که در مقابل تفاوت‌های معرفتی مقاومت کند بلکه او باید در مقابل برابرسازی معرفتی (التسویه الثقافیه: مصالحه فرهنگی) مقاومت کند. به عقیده عبدالرحمن، پایه استدلالِ «تفکر جامع و واحد» برخلاف اصل مسئولیت در فلسفه است؛ اصل مسئولیتی که به فیلسوف مأموریت رهایی فرایند فکرکردن را می‌دهد. همچنین این فرض خلاف بسیاری از فرآیندهای فلسفیدن است؛ فرآیندهایی که در نهایت در راستای متصِف کردنِ محیط‌های فکری به نوعی وفاق در ایده‌ها می‌روند، در حالی‌که فلسفیدن در عدم توافق خود را نشان می‌دهد.‌
 
۲٫ امر واقع: در حالی‌که «تفکر جامع و واحد» شکلی از هژمونی فرهنگی است، امر واقع یک مفهوم سیاسی است که توسط یک هژمونی سیاسی اِعمال می‌شود. عبدالرحمن استدلال می‌کند که این دو مفهوم به یکدیگر گره خورده‌اند؛ به این دلیل که حتی اگر فلسفه بتواند توسط محدودیت‌های یک فرهنگ واحد محدود شود، همچنان، یک بیان فرهنگی باقی می‌ماند و حتی اگر فلسفه هرگز یک بیان سیاسی شمرده نشود، همواره، با موضوعات مختلف سیاسی مرتبط می‌شود. پیوند طبیعی میان این دو، یعنی سیاست با قدرت بیشتر، می‌تواند مقولات و مواضعِ فلسفه با قدرتِ کمتر، را جابه‌جا کند، به این ترتیب، فلسفه تحت انقیاد فرامین و دستورالعمل‌های سیاسی درمی‌آید و در نهایت به سوی مرگ اجتناب‌ناپذیر سوق داده می‌شود.
 
عبدالرحمن «فلسفه جهانی» را چیزی بیش از فلسفه‌ای بر پایه سنّت یهودی، که برای اهداف سیاسی به‌کار گرفته می‌شود، نمی‌بیند. به تعبیر او زمانی که فیلسوف عرب تبدیل به بخشی از این فلسفه جهانی می‌شود، به طور ناآگاهانه به سمتی سوق داده می‌شود که «دشمن» او می‌خواهد به آن بیندیشد، مسیری که درنهایت به مرگ او می‌انجامد؛ بنابراین نیازی که امروز به تمایز فلسفه عربی داریم به معنای نوعی روشنفکری تجملی نیست بلکه به معنای بقاء است.
 
او در دیگر آثارش هدف خود را بررسی سنّت به طور کلّی می‌داند و مباحثش را با یک روش فلسفی بسط می‌دهد که در آن از هیچ‌گونه بار معنایی مذهبی استفاده نمی‌کند. اما به عقیده خودش این روش با سنّت مذهبی بیگانه نیست چون در نهایت او یک سنّت فلسفی عربی –ملّی و فرهنگی- را شکل می‌دهد.
 
انتقادی که می‌توان به عبدالرحمن وارد کرد این است که او درگیری‌های سیاسی (محلی) را در فلسفه (جهانی) دنبال می‌کند و در این راه دغدغه‌های فلسفی‌اش را همچون امر واقع در نظم سیاسی در نظر می‌گیرد. اگر بخواهیم عنصر سیاسی در گفتمان عبدالرحمن را پیش ببریم، نمی‌توان گفت که آنها در استدلال‌های نظری سیاسی خارجی و داخلی، بحث‌های روز سیاسی و فرهنگی را آشکار نمی‌کنند، یا به آن آگاه نیستند. برای نمونه، عبدالرحمن بر پایه فلسفه عربی خواستار ایجاد زمینه بحث درباره اسرائیل – فلسطین است. در اینجا، او فلسفه را از سیاست جهانی به سیاست محلی تقلیل می‌دهد و در عین حال به جهانی‌کردنِ مسئله سیاسی معاصر پایان می‌دهد؛ برای مثال، او از اصطلاحات خاصی همچون «صهیونیست» استفاده نمی‌کند و به جای آن از اصطلاحاتی استفاده می‌کند که به مفاهیم جهانی نزدیک‌تر هستند، مثل «یهودی‌سازی». بنابراین فلسفه عبدالرحمن بیشتر از اینکه یک تئوری توطئه فلسفی باشد، یک درخواست برای صفوف سیاسی مردمی است و در عین حال شرایط گفتمانی طه عبدالرحمن واجد یک پاسخ «غیرمسئول» به مسئله است.
 

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای مرکز پاسخگویی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.